Mining Litecoin Sparkle GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Nvidia
Sparkle GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Mining Litecoin Sparkle GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Nvidia
Mining Bitcoin MSI GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Nvidia
MSI GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Mining Bitcoin MSI GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Nvidia
Mining Ethereum Inno3D GeForce GTX 660 Ti 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6200Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Nvidia
Inno3D GeForce GTX 660 Ti 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6200Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Mining Ethereum Inno3D GeForce GTX 660 Ti 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6200Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Nvidia
Mining Monero Nvidia ASUS GeForce GTX 660 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6200Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
ASUS GeForce GTX 660 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6200Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Mining Monero Nvidia ASUS GeForce GTX 660 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6200Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
Mining Monero Nvidia EVGA GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
EVGA GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Mining Monero Nvidia EVGA GeForce GTX 660 Ti 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
Mining Ethereum Nvidia GALAXY GeForce GTX 660 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
GALAXY GeForce GTX 660 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Mining Ethereum Nvidia GALAXY GeForce GTX 660 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP
Mining Monero Nvidia Palit GeForce GTX 980 Ti 1152Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
Palit GeForce GTX 980 Ti 1152Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Monero Nvidia Palit GeForce GTX 980 Ti 1152Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
Mining Monero Nvidia Palit GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP JetStream
Palit GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP JetStream Mining Monero Nvidia Palit GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP JetStream
Mining Ethereum Nvidia EVGA GeForce GTX 980 Ti 1102Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
EVGA GeForce GTX 980 Ti 1102Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Ethereum Nvidia EVGA GeForce GTX 980 Ti 1102Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
Mining Ethereum Nvidia ZOTAC GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
ZOTAC GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Ethereum Nvidia ZOTAC GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
Mining Bitcoin Palit GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Nvidia
Palit GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Bitcoin Palit GeForce GTX 980 Ti 1000Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7000Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Nvidia
Mining Monero MSI GeForce GTX 980 Ti 1026Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Nvidia
MSI GeForce GTX 980 Ti 1026Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Monero MSI GeForce GTX 980 Ti 1026Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Nvidia
Mining Ethereum Nvidia ZOTAC GeForce GTX 980 Ti 1178Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7020Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
ZOTAC GeForce GTX 980 Ti 1178Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7020Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Ethereum Nvidia ZOTAC GeForce GTX 980 Ti 1178Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7020Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
Mining Ethereum Nvidia MSI GeForce RTX 2080 Ti 1350MHz PCI-E 3.0 11264MB 14000MHz 352 bit HDMI HDCP GAMING X TRIO
MSI GeForce RTX 2080 Ti 1350MHz PCI-E 3.0 11264MB 14000MHz 352 bit HDMI HDCP GAMING X TRIO Mining Ethereum Nvidia MSI GeForce RTX 2080 Ti 1350MHz PCI-E 3.0 11264MB 14000MHz 352 bit HDMI HDCP GAMING X TRIO
Mining Bitcoin ASUS GeForce GTX 980 Ti 1266Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7200Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Nvidia
ASUS GeForce GTX 980 Ti 1266Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7200Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Bitcoin ASUS GeForce GTX 980 Ti 1266Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7200Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Nvidia
Mining Monero Nvidia EVGA GeForce GTX 980 Ti 1190Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
EVGA GeForce GTX 980 Ti 1190Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP Mining Monero Nvidia EVGA GeForce GTX 980 Ti 1190Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP